Misyon ve Vizyon
23 Ekim 2023


Misyon Vizyon ve Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.

 

   VİZYONUMUZ

Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.

 

   DEĞERLERİMİZ

 

-  Ekip ruhu ve işbirliği içerisinde hoşgörü ve hakkaniyet,                   
-  Daima en iyiyi hedeflemek,
-  Güler yüzlü ve yardımsever personel,
-  Hasta ve çalışan memnuniyeti,
-  Her zaman ulaşılabilen sürekli hizmet,
-  Kaynakları verimli ve etkin kullanmak.