Habibe AKKALE
20 Mart 2023

  
                                                                          ANKARA OSMANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ           
 
 Dt. Habibe AKKALE

 Branşı : Diş Hekimi

 Yabancı Diller : İngilizce                                                                                                                                                                  

 Klinik : 21 
     
 
 Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : Diş eti hastalıkları ve implant cerrahisi, periodontal plastik cerrahi işlemler, diş hekimliği ile ilgili güncel yaklaşımlar, botoks uygulamaları 
  
  
 Eğitimi: 2009-2014 Yeditepe Universitesi Diş Hekimligi Fakñltesi (Lisans)  
2015-halen Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı (Doktora)
 
 Çalışılan Kurumlar: 2015-2016 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
 2016-halen Ankara Osmanlı ADSH'de görevine devam etmektedir.                            
                                            
 Yayınlar :
  1. Isler SC., Eraydm N., Akkale H., Ozdemir B.: Oral flurbiprofen spray for mucosal graft harvesting at palatal area: A randomized placebo-controlled study. Journal of Periodontology 89(10):1174-1183, 2018-Oct.
  2.  Akca G., Akkale H., Unsal B.: Oral mikrobiyotanin periodontal ve sistemik hastalıklardaki fonksiyonel ve prediktif rolü: derleme. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Periodontoloji Öze1 Sayısı, 2021.
  3. Akkale H, Tung S., Unsal B.: Pert-implantitiste Tedavi Yönetimi: derleme. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2022.

  4. Akkale H., Gürbüz S., Ozdemir B.: Ankiloglossinin lingual frenektomi ile tedavisi: vaka raporu: Türk Periodontoloji Derneği 45. Kongresi, Ankara, 2015.

  5. Arseven S., Akkale H., Altay C., Unsal B., Barry E.: Lökoödem: vaka sunumu, Ankara, 2019.

  6. Aydogan M., Akkale H., Ozdemir B.: Topical ozone therapy after gingivectomy: 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, 2020.

  7.  Karapinar I., Akkale H., Inan S., Bozdag L., Bank E., Ozdemir B.: Fokal Epitelyal Hiperplazi/ Heck Hastalığı: Vaka raporu, Türk Periodontoloji Derneği 51. Kongresi, Antalya, 2022.

  8. Acar IF., Akkale H., Yıldırım B., Unsal B., Oral Rabdomyosarkom: Olgu Sunumu, Türk Periodontoloji Derneği 51. Kongresi, Antalya, 2022.

  9. Akkale H., Unsal B.: İleri periodontal kayıp bulunan premolar bölgenin ogmentasyon ve dental implant ile rehabilitasyonu: 4 yı1 takipli vaka raporu, 9. Uluslararası Osseointegrasyon Kongresi, Antalya, 2023.